Get Adobe Flash player

Реформи в Україні

РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Україна відмовилась від позаблокової політики і відновила курс на євроатлантичну інтеграцію.

Схвалено нову Стратегію національної безпеки України.

Розпочато розробку нової редакції Закону України «Про основи національної безпеки України».

Розроблено Концепцію реформування сектору безпеки і оборони, розпочато розробку Закону «Про стратегічне планування в секторі оборони і безпеки України».

Створено Головний ситуаційний центр України, розпочато створення мережі Ситуаційних центрів органів сектору безпеки і оборони України.

Розроблено нову Воєнну доктрину. Розпочато розробку нового законодавства і відповідних програмних документів.

Створено Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України, розпочато опрацювання нової Національної розвідувальної програми, розпочато опрацювання відповідних програмних документів.

Розпочато опрацювання відповідних програмних документів щодо парамілітарних формувань.

ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА

Затверджено основний національний програмний документ у сфері антикорупції — Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2015-2017рр.

Законодавчо утворено спеціалізовані антикорупційні інституції: Національне антикорупційне бюро (НАБ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

За результатами прозорого конкурсу обрано голову НАБ, сформовано майже половину штату центрального апарату Бюро. Перші 70 детективів пройшли відповідне навчання та після призначення керівника спецпрокуратури розпочали розслідування корупційних справ.

Створено, хоча із затримкою, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру: обрано керівника та його заступників, розпочато набір на посади антикорупційних прокурорів. Спецпрокуратура розпочала процесуальне керівництво у справах, ініційованих НАБ.

Прийнято цілу низку важливих антикорупційних законів, у тому числі щодо доступу до суспільно важливої інформації у форматі відкритих даних та фінансування політичних партій, але деякі необхідні законопроекти знаходяться ще на стадії розробки або обговорення — це створення державного наглядового органу у сфері доступу до інформації та перевірка держслужбовців на доброчесність.

16 листопада 2015 року в Києві проведено наймасштабніший професійний антикорупційний захід — Міжнародну конференцію «Запобігаємо. Боремось. Діємо»

Частина запланованих ініціатив не може бути розпочата до початку повноцінного функціонування НАЗК.

СУДОВА РЕФОРМА

Розроблено та прийнято Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд».

Змінено принципи формування та діяльності органів, які відповідають за формування суддівського корпусу (Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів).

Розроблено зміни до процесуального законодавства, проводиться громадське обговорення.

Розроблено Проекти законів, що регулюють систему виконання судових рішень.

Проекти законів, що регулюють систему виконання судових рішень подано Президентом України на розгляд Верховної Ради України.

Робочою групою з питань правосуддя Конституційної Комісії розроблено проект змін до Конституції України щодо правосуддя, який направлено до Венеціанської комісії.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Затверджено основний національний концептуальний документ у сфері реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади — Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. На виконання завдань Концепції ВРУ схвалено близько 10 законодавчих актів.

Фактично зроблені дуже важливі перші кроки децентралізації — бюджетна та податкова децентралізація, результатом впровадження яких за перше півріччя є збільшення доходів в місцеві бюджети 12 млрд. грн.

Також прийнято Закони «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про співробітництво територіальних громад», які нададуть змогу громадам стати багатшими та впливати на добробут свого середовища.

Обласними адміністраціями, за підтримки офісів реформ, що відкрито в кожній області, та при активній участі громад розроблено Перспективні плани територій об’єднаних громад. Станом на кінець ІІ кварталу вже схвалено обласними радами 79% перспективних планів — це 19 областей.

Але, для повноцінної реалізації реформи децентралізації сьогодні вкрай необхідно завершити формування необхідного законодавчого підґрунтя, а саме схвалити зміни до Конституції України та прийняти нові закони про місцеве самоврядування, про адміністративно-територіальний устрій, про вибори до місцевих рад та ще цілу низку галузевих законів.

Однак, ключем до фактичної реалізації реформи має бути відмінний рівень комунікації, взаємодія з усіма заінтересованими сторонами та громадськістю.

На 8 засіданні Національної ради реформ було визначено, відповідального координатора комунікаційної підтримки реформи — Міністерство інформаційної політики України.

РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Реформа державної служби: Прийнято Закон України про державну службу. Скорочено граничну чисельність працівників ЦОВВ на 34 тис. працівників (16%). Продовжується створення реєстру кількісного складу державних службовців у НАДС.

2. Реформа КМУ та ЦОВВ: законопроект про зміни до законів про КМУ та ЦОВВ зареєстрований у ВРУ. Комплексний функціональний аналіз системи ЦОВВ не розпочато. Фактичний рівень скорочення непрофільних функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування не оприлюденно. Не розпочато запровадження комплексної системи аналізу, прогнозування та стратегічного планування державної політики.

3. Реформа адміністративних послуг: Прийнято відповідні закони (№ 2982, 2983, 2984), які створюють передумови для децентралізації деяких базових адміністративних послуг. Розпочали роботу 662 центри надання адміністративних послуг, якість їх роботи поступово покращується. Запущено оновлений Єдиний державний портал адміністративних послуг poslugy.gov.ua. Законопроект про адміністративну процедуру знаходиться на подальшому опрацюванні.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розроблено оновлену Концепцію дерегуляції, яка акцентує увагу на побудові ефективного регуляторного поля, більш відповідальному ставленні органів влади до створення нових регуляцій та на скасуванні неефективних правил та норм.

В результаті цього в вересні 2015 року завершені перемовини із донорами та отримано перший транш технічної допомоги від канадського уряду для реалізації реформи. Підписана программа з ЄС на фінансування Офісу ефективної регуляції на 3 роки, починаючи з 2016 року. Офіс має стати ключовою рушійною силою дерегуляції і буде складатися приблизно з 70 спеціалістів (юристів, бізнес-аналітиків та експертів по зоні вільної торгівлі з ЄС), що на постійній основі будуть аналізувати регуляторне поле України та готувати проекти нормативних документів з дерегуляції. Наразі укомплектований кістяк команди, вирішені першочергові організаційні питання функціонування офісу, складено план першочергових дій, підготовлені перші проекти нормативних актів.

Крім того, в жовтні МЕРТ утворив Цільову команду реформ (ЦКР) з Дерегуляції, що поєднує ключових стейкхолдерів: міністерства, парламентські фракції, бізнес та громадське суспільство. Ключовою ціллю ЦКР є практична допомога в координації реформи, а також просування ініціатив з дерегуляції. Наразі відбулось 3 зустрічі команди.

Додатково МЕРТ ініціював прийняття змін до Регламенту КМУ, що істотно скорочує процедуру погодження дерегуляційних ініціатив. Все це започатковує другий етап реформи Дерегуляції

Між тим йде виконання Плану дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази. Експертна оцінка стану виконання Плану на кінець 2015 року з урахуванням етапності виконання — 54%. З 142 документів повністю виконано 37, на розгляді ВРУ — 23, на розгляді КМУ — 24, на узгодженні ЦОВВ — 27, інші — у розробці

Не дивлячись на істотний прогрес в 4 кварталі, основна частина пунктів залишилась невиконаною по результатах року. Більшість з них знаходиться на узгоджені в Кабінеті міністрів та органах виконавчої влади, велика частина — в Верховній раді. З важливих невиконаних пунктів — лібералізація цінового регулювання харчових продуктів, приєднання до електричних мереж, утилізація відходів.

Задля прискорення виконання Плану в листопаді в Верховній Раді України був проведений День економічного розвитку та дерегуляції, де були схвалені (по більшості у першому читанні) 14 законопроектів економічного блоку, більшість з яких напряму або опосередковано пов’язані із дерегуляцією. До того ж в грудні День дерегуляції був проведений в КМУ, за результатами якого було схвалено 21 документ, з яких 10 по технічному регулюванню, Розпорядження КМУ щодо плану дій відносно покращення України у рейтингу Doing Business (57 заходів), та цілу низку нормативних актів з Плану дерегуляції.

Позитивними факторами є висока готовніть пунктів, що стосуються Реформи контролюючих органів: одразу 4 законопроекти (3 щодо лібералізації роботи та Мораторій на перевірки), знаходяться в Верховній Раді і проголосовані в першому читанні. В аналогічній ситуації пакет законопроектів щодо реформи Антимонопольного комітету, 3 законопроекти щодо скасування ліцензій та дозволів. В цілому був прийнятий законопроект, скасувавший або спростивший 22 дозволи в сільскому господарстві. Ще 2 законопроекти щодо реформування системи адміністративних подані до ВРУ.

Продуктивна робота ведеться у сфері технічного регулювання: підготовлена законодавча база та інфраструктура, ухвалені майже всі технічні регламенти (96% від плану на 2015), національний орган з аккредитації отримав останній рівень визання з боку ЄС, прийняті необхідні гармонізовані стандарти, скасовані радянські ГОСТи. Це все є передумовами підписання угоди АСАА про взаємне визнання систем технічного регулювання на окремі види товарів вже наступного року.

 

РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

Закон про Національну поліцію прийнято Верховною Радою 2 липня. Щодо роботи патрульної поліції в Києві він набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, а більшість інших положень — через 3 місяці з дня опублікування.

Закон про органи внутрішніх справ прийнято Верховною Радою 2 липня.

Ще ряд законопроектів у сфері реформи знаходяться на розгляді в парламенті. Так законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» прийнято за основу 21 травня, він очікує на розгляд Верховною Радою в ІІ читанні. Законопроект «Про сервісні послуги та сервісні центри МВС України» зареєстрований у Верховній Раді, схвалений профільним комітетом, але ще не розглянутий в сесійній залі.

В Києві завершено весь комплекс роботи по відбору, навчанню і розробці стандартів функціонування патрульної поліції. Патрульні розпочали роботу ввечері 4-го липня. До кінця 2015 року підрозділи патрульної поліції за апробованою в Києві моделлю будуть створені в Одесі, Львові, Харкові та Дніпропетровську.

Законопроект про Державне бюро розслідувань прийнято Верховною Радою за основу 21 травня. Він був підготовлений до ІІ читання профільним комітетом, однак поки не проголосований в цілому.

 

 

РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Більшість показників мають термін виконання — кінець 1-го або 2-го кварталів, значна частина — значно поза графіком.

До переліку індикаторів будуть внесені зміни та доповнення на підставі Плану реалізації реформи, що розробляється.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА

План інституційних змін діяльності ДФС узгоджено з Міністром фінансів 04.06.2015. та МВФ. Додатково узгоджено плін дій на 2 роки з чітким визначенням відповідальних осіб та дедлайнів виконання

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)» (р.№2004) прийнято ВРУ в 1-ому читанні.

Розроблено та подано до ВРУ низку законопроектів щодо удосконалення податкового адміністрування.

Прийнято ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (запроваджено електронну систему адміністрування ПДВ, переглянуто критерії для автоматичного відшкодування ПДВ).

Проведено 12 зустрічей Цільової команди «Податкова реформа», на яких обговорені та затверджені принципи податкової реформи, а також обговорені різні моделі податкових реформ, європейський досвід

На Національній раді реформ 3 вересня презентовано Податкову модель Міністром фінансів України, яка була розроблена по результатах проведення комунікаційних платформ

Проводяться переговори щодо узгодження податкових реформ Мінфіну та альтернативної Комітету ВРУ

Зароваджено Національний діалог щодо податкової реформи, перше засідання проведено у Львові

Розроблено Стратегію щодо перегляду діючих Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з метою приведення у відповідність модельній конвенції ОЕСР. Розпочато процедуру перегляду з окремими країнами.

Спрощено систему адміністрування при використанні платниками податків реєстраторів розрахункових операцій.

Удосконалено законодавство щодо контролю за трансфертним ціноутворенням, приведено у відповідають до принципів ОЕСР (OECD).

ПРОГРАМА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ

Вугільна галузь: Розроблено проект Закону України «Про ринок вугілля».

Електроенергетика: Проект Закону України «Про ринок електричної енергії» вже подано до КМУ. Прийняття цього Закону принципово змінить відносини на ринку електроенергії, створить передумови для розвитку мереж та генерації.

Нафтогазова галузь: З метою недопущення падіння вітчизняного видобутку вуглеводнів (з метою зменшення імпорту), були повернені на попередній рівень зразка першої половини 2014 року, рентні ставки на видобуток газу з 55% для родовищ, глибина яких менша 5000 м, та 28% для родовищ, глибина яких більша 5000 м, до 29% та 14% відповідно. Опубліковано перший звіт з Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI).

Ринок газу: Прийнято базовий Закон України «Про ринок природного газу». Правові засади нового, європейського, відкритого, конкурентного ринку газу уже працюють.

Шляхом суттєвої диверсифікації маршрутів енергопостачання та зниження залежності від традиційного постачальника газу значно посилено рівень енергетичної безпеки України.

Енергоефективність: Затверджено Нацплану дій з енергоефективності, створення Фонду енергоефективності перенесено на 2016 рік.

ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ

Розроблено Положення та План реалізації Програми просування інтересів України в світі.

Розроблено Проект Державної цільової програми на 2016-2018 рр.

Зареєстровано сайт invest.in.ua — платформи майбутнього порталу про інвестиційні можливості України.

Підготовлено єдиний календар більше 400 подій з політичних, безпекових, економічних, бізнесових та культурних питань, де необхідна участь з боку України; створено єдиний пул спікерів та єдиний набір повідомлень та система візуальних образів; зібрана база даних агентів впливу України (політики, журналісти, громадські активісти, діячі діаспори тощо).

Було впроваджено програму embedded journalism для доступу іноземних журналістів в зону АТО.

Були отримані частоти на трансляцію від УТР і БТБ, запуск проекту Ukraine Tomorrow планується після отримання достатнього фінансування, попередньо — у серпні 2015 р.

Було проведено 12 фотовиставок про Україну за кордоном.

Було проведено міжнародне соціологічне дослідження в ключових фокус-країнах щодо сприйняття європейської перспективи для України.

РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Міністерство аграрної політики та продовольства України (МАПП) розрозбило єдину комплексну стратегію розвитку АПК до 2015-2020 року. До написання стратегії залученно більше ніж 170 українських та міжнародних єкспертів. Створенно 8 робочих груп та 24 підгруппи. Проведенно більше 100 робочих зустрічей. Більше 2-х місяців тривало активне публічне обговорення написанної стратегії розвитку АПК. Біло отримано 185 письмових пропозицій. Зараз фіналізуються усі зібрані пропозиції та комментарі. МАПП ініційовало та/або підтримало ряд законопроектів по дереруляції та безпечності харчових продуктів, деякі необхідні законопроекти знаходяться ще на стадії розробки або обговорення. Розпочато процес перевірки державних підприємств та їх роздердержавлення. Започаткували відбір керівників на державні підприєвства виключно за конкурсною основою.

РЕФОРМА ОСВІТИ

Проект Закону про «Наукову та науково-технічну діяльність» прийнято Верховною радою 26.11;

Проект закону КМУ «Про професійну освіту» внесено до Верховної ради та схвалено профільним комітетом ВР

Проект закону «Про освіту» внесено на повторний розгляд до ВР

Розроблено новий санітарний регламент для днз, який сприятиме розвиту приватної дошкільної освіти.

ЗНО у 2015 р. проведене за новою методикою

В контексті імплементації Закону «Про вищу освіту» розроблено та затверджено новий перелік галузей та спеціальностей, за якими готуватимуть фахівців у ВНЗ; зобов’язано внз та наукові установи публікувати у відкритому доступі на своїх сайтах дисертації та відгуки офіційних опонентів.

Розроблено 27 нових професійних стандартів, затверджено 78 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці.

РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Випущено англійською та українською мовами перший річний огляд (200 сторінок) результатів діяльності ТОП-100 підприємств державного сектору

Прийнято постанову КМУ № 390 «Про деякі питання проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки» — передбачається, що 146 найбільших держпідприємств проведуть аудит фінансової звітності із залученням авторитетних аудиторських фірм

Розроблено проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство» —  передбачається, що близько 90 великих держпідприємств будуть корпоратизовані найближчим часом

Прийнята постанова №271 КМУ «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» — затверджено список з 345 компаній, які можуть бути приватизовані в 2015 році

Доопрацьовано список підприємств (913 компаній), що не підлягають приватизації — розроблено зміни до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», та направлено на затвердження до Верховної Ради України.

За дорученням Прем’єр-Міністра підготовлено два альтернативні законопроекти (спиртова галузь та морський транспорт).

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Досягнута макроекономічна стабілізація. Сформовані міжнародні резерви в розмірі 13,3 млрд доларів станом на 1.01.16. Облікова ставка знижена з 30% до 22%. Відбувається сповільнення темпів інфляції.

Відбувається очищення та оздоровлення фінансового сектору. Прийняті закони щодо збільшення вимог до капіталу банків, посилення корпоративного управління в банках, захисту прав інвесторів, сприяння капіталізації та реструктуризації банків, посилення відповідальності пов’язаних із банком осіб, тощо. Розроблені та впроваджені відповідні підзаконні акти.

Завершено перший етап рекапіталізації банківської системи. Проведене діагностичне обстеження найбільших банків. Частина банків виконали плани рекапіталізації, інші — були виведені з ринку.

Відбувається реорганізація НБУ з посиленням ролі ключових регуляторних функцій. Створені та почали працювати комітети фінансової стабільності та монетарної політики. Набули чинності закони про посилення фінансової незалежності та інституційної спроможності НБУ, розроблені законопроекти щодо посилення інституційної спроможності НКПФР.

Внесено на розгляд законопроект щодо запровадження накопичувальної системи загально-обов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій, який є джерелом довгострокового ресурсу для фінансової системи; законопроекти щодо розширення лінійки фінансових інструментів на ринках капіталів та вирішення проблеми проблемних кредитів.

Регуляторами фінансового сектору з залученням професійного суспільства розроблена Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, реалізація якої розпочалась у проектних групах відповідно до стандартів управління проектами.

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

Створено Конституційну комісію та відповідну робочу групу. Персональний склад комісії сформований за принципом інклюзивності.

Основні зміни до Конституції України, що стосуються децентралізації владних повноважень на засадах субсидіарності, повсюдності місцевого самоврядування, зміни адміністративно-територіального устрою України враховані законопроектом.

Зміни до Конституції України узгоджено з основними європейськими принципами та стандартами.

РЕФОРМА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Реформа виборчого законодавства:

  • Забезпечення підзвітності і дієвості парламенту, стабільності партійної системи та можливості для ротації політичних еліт;
  • Удосконалення системи місцевих виборів.
  • Прийняття комплексних змін до законодавства щодо забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями ГРЕКО.

РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Розроблено стратегію реформи системи державних закупівель. Сформульовані та погоджені нові функції Уповноваженого органу, визначено нову структуру, визначено КРІ, набрана команда. Сформульовані нові функції та структура веб-порталу Уповноваженого органу

Імплементовано базові норми Директив ЄС 20014/24/ЄС, 20145/25/ЄС, 89/665 та 92/13 в дорожній карті реформи. Реорганізована інституційна структура та функції контролюючих органів. Зокрема скасовано функцію моніторингу за державними закупівлями в МЕРТ, а також обмежено повноваження Держказначейства при перевірці документів. Проведено навчальні заходи для державних замовників в усіх областях України, розроблено структуру онлайн-курсу

Прийнято закон, який встановив антикорупційні та дерегуляційні норми. Створення електронного реєстру порушників у сфері державних закупівель має відбуватись у повноцінній електронній системі, тому це завдання перенесено на 2016 рік

Проведено ІТ-аудит веб-порталу Уповноваженого органу. Проведено ІТ-аудит системи Prozorro. Система Prozorro передана в державну власність. Побудова комплексної системи захисту інформації можлива лише після прийняття Закону Про публічні закупівлі та доопрацювання системи відповідно до його вимог.

Закон про нову систему публічних закупівель прийнято

Електронізовано процедуру подачі пропозиції. Інші завдання ще в розробці

Угоду про приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі підписано, очікуємо на ратифікацію

 

Передачі


ПогодаКурси валют