Get Adobe Flash player

Оголошення про проведення

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 Наказ Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України                                                            

 15.09.2014 №1106

 

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник.

1.1.Найменування.   Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія.

1.2.Код за ЄДРПОУ.   02841583 .

1.3.Місцезнаходження. Проспект Перемоги, буд. 62, Чернігівська область, м. Чернігів,  Новозаводський р-н, 14000.

1.4.Реєстраційний рахунок замовника. Р/р 35217001005969, р/р 35222201005969 МФО 853592 в ГУДКCУ  у Чернігівській області м. Чернігів.

1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса ).  Христенко Сергій Анатолійович, перший заступник генерального директора з економічних питань, голова комітету з конкурсних торгів, Чернігівська область, м. Чернігів, Новозаводський р-н, проспект Перемоги, буд. 62, к-та 217, тел./факс (046)22 42093, електронна адреса tvodtrk@ukr.net

 

2.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі . 924 847, 14 грн. (девятсот двадцять чотири тисячі вісімсот сорок сім  грн. 14 коп.) з ПДВ .

 

3.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. www.chodtrk.com.ua

 

4.Інформація про предмет закупівлі.

4.1.Найменування предмета закупівлі. Код 61.20.5. Послуги щодо розповсюдження програм у домівки безпроводовими мережами (телекомунікаційні послуги з трансляції теле-(радіо-)програм в аналоговому форматі ).

4.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Аналогове мовлення на телебаченні - 4108  годин ;
мовлення на  радіо – 813 годин ;
ефірне мовлення на FM радіо –5138,0 годин.

4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Місто Чернігів та Чернігівська область .

4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 01 січня по 31 грудня 2015 року.

 

5. Найменування/ прізвище,ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.   Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Чернігівська філія), яка знаходиться за адресою : вул. Комсомольська, буд. 53-Б, Чернігівська область, м. Чернігів, Новозаводський район, 14000, тел./факс (0462) 626 315.

 

6. Інформація про ціну пропозиції. Ціна пропозиції 924 847, 14 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот сорок сім  грн. 14 коп.) з ПДВ .

 

7.Умова застосування переговорної процедури. Процедура застосовується відповідно до частини другої статті 39, пункту 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме : відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

 

8. Додаткова інформація.

 

Додатково підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі листи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  №  від та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку  та інформатизації №  від. 

    

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

Чернігівської ОДТРК

Перший заступник генерального директора

з економічних питань                                                                  С.А.Христенко

          

          МП.

 

 

 

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів Максимкова І.М.   тел. 0982753025 ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі 
1. Замовник. 
1.1. Найменування . Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02841583 .
1.3. Місцезнаходження. Проспект Перемоги, будинок 62,  Чернігівська область, м. Чернігів, Новозаводський р-н, 14000.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Христенко Сергій Анатолійович – перший заступник генерального директора-заступник з економічних питань Чернігівської ОДТРК, голова комітету з конкурсних торгів, м. Чернігів, Новозаводський р-н, проспект Перемоги , буд. 62 , 14000,  тел./факс (046)22 42093, електронна адреса tvodtrk@ukr.net

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі .03 липня  2015 року.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. Код Державного класифікатора продукції та послуг  ДК 016:2010  —  61.20.5 ″Послуги щодо розповсюдження програм у домівки безпроводовими мережами″ : телекомунікаційні послуги з трансляції теле-(радіо-)програм в аналоговому форматі .

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.   
Аналогове мовлення на телебаченні -  4108  годин ;
мовлення на  радіо – 813 годин ;
ефірне мовлення на FM радіо – 5138 годин.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
місто Чернігів та Чернігівська область .
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 01 січня по 31 грудня 2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи .

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Чернігівська філія).

3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
34926913. 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. м. Київ, вул. Дорогожицька, буд.10, 04112; м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Комсомольська ,  буд. 53-Б, 14000 , тел. 0462675134, тел./факс 0462626315.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Переговорна процедура закупівлі застосовується на підставі статті 39, п. 2 , ч. 2 , Закону України «Про здійснення державних закупівель»,  а саме:  у разі відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним  постачальником (виконавцем), за відсутності  при цьому альтернативи.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі .
Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія відповідно до Статуту та наявних ліцензій з додатками , виданих Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, здійснює виготовлення теле-(радіо-)програм для державних потреб за відповідною програмною класифікацією видатків державного бюджету . Зокрема, в додатках зазначається    певний    оператор     надання      телекомунікаційних      послуг    з         трансляції теле-(радіо-)програм в аналоговому форматі і Чернігівська ОДТРК , як власник ліцензії на мовлення, не може порушувати умови ліцензії та зобов’язана дотримуватися встановлених вимог. 
На ринку послуг з трансляції та розповсюдження теле-(радіо-)програм  в територіальних межах Чернігівської області  тільки Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення в особі Чернігівської філії має технічну можливість здійснювати розповсюдження  цих програм, що підтверджують листи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Оскільки тільки Концерн РРТ має антено-щоглові споруди належної висоти та відповідні антено-фідерні системи. Передавальні засоби розміщенні на радіотелевізійних передавальних станціях Концерну РРТ, які об’єднані мережею розподілу та доставки телерадіопрограм.
Концерн РРТ має необхідні дозвільні документи (ліцензії) в тому числі на право технічного обслуговування і експлуатації мереж аналового ефірного радіо та ефірного теле- мовлення. Враховуючи відсутність конкуренції щодо надання аналогічних послуг Чернігівській обласній державній телерадіокомпанії необхідно укласти договір з Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення в особі Чернігівської філії на надання телекомунікаційних послуг з трансляції телерадіопрограм. 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. 
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» ;
Ліцензії на мовлення Чернігівської ОДТРК видані Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення     : 
Серія НР № 1550-м від 26 січня 2012 року;
Серія НР № 2071 від 01 лютого 2005 року;
Серія НР № 00351-м від 01 лютого 2015 року;
Серія НР № 1260-м від 14 червня 2011 року;
Серія НР № 1722-м від 18 січня  2013 року;
Лист Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №16/1500 від 05.06.2015 року;
Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації №02-3292/092 від 09.06.2015 року;

      Ліцензія Національної комісії з питань регулювання зв’язку України Серія АВ №546164 на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення на території, зокрема Чернігівської області;

      Ліцензія Національної комісії з питань регулювання зв’язку України Серія АВ №546165 на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення на території, зокрема Чернігівської області.

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

Чернігівської ОДТРК

перший заступник генерального директора —

заступник з економічних питань                                                                             С.А.Христенко

       МП.

 

 

Передачі


ПогодаКурси валют