Get Adobe Flash player

?Шляхами творчост??

У Нац?ональному арх?тектурно-?сторичному запов?днику ?Черн?г?в стародавн?й? в?дкрилась виставка декоративно-прикладного мистецтва ?Шляхами творчост??, яка в?дбулась завдяки мистецькому культуролог?чному проекту Дирекц?? художн?х виставок Укра?ни за п?дтримки М?н?стерства культури. Експозиц?ю виставки ?Шляхами творчост?? у Черн?г?вському колег?ум? прикрашають близько 80-ти твор?в декоративно-прикладного мистецтва, створених останн?ми роками художниками ? майстрами з р?зних областей Укра?ни. Найб?льша к?льк?сть представлених роб?т — у техн?ц? художнього текстилю. Привертають увагу декоративн? композиц??, виконан? у техн?ц? гутного скла майстрами з В?нниц?. Значне м?сце в експозиц?? займають твори, присвячен? в?дом?й народн?й майстрин? Мар?? Примаченко. Виставка ?Шляхами творчост?? демонстру? широке розма?ття традиц?й та ?х сучасних ?нтерпретац?й, що збер?гають спадко?мн?сть глибинних народних джерел творчост?, знайомлять в?дв?дувач?в ?з доробками художник?в, як? працюють у царин? декоративно-прикладного мистецтва Укра?ни.