Get Adobe Flash player

Дотик. Терп?ння. Поез?я

   Поет ? журнал?ст Олена Марченко представила в Черн?гов? дв? сво?х книги. Одна з них ? це нова зб?рка в?рш?в, друга по?днала в соб? публ?цистику й поез?ю. Презентац?я цих книг ? пом?тною под??ю з двох причин. Перша ? як?сть в?рш?в, друга ? можлив?сть д?знатися про життя укра?нц?в у Рос??. Адже автор працю? в Нац?ональному культурному центр? Укра?ни в Москв?.

 

   Олена Марченко при?хала з Москви до земляк?в, щоб познайомити ?х з ?ДТП?. Так назива?ться нова зб?рка ?? в?рш?в. Ця книга, а також видана тор?к ? ?Документи в порядку? По?хали!? — презентован? в музе? Коцюбинського в Черн?гов?. На презентац?ю прийшли друз? Олени, серед них в?дом? л?тератори.

 

   Назву св?жо? книги —  ?ДТП?  — автор розшифрову? як ?Дотик. Терп?ння. Поез?я?. ? ця формула д?йсно точно опису? ?? поетичний св?т: дотик, оск?льки в кожному в?рш? йдеться про стосунки людей, часто складн?. Наприклад: ?Н?хто ж не плаче, бачиш, з с?мейства тигрових зна?ш, як вибрати саме к?шку, щоб не п?дставила н?жку?. Таку гру сл?в можна часто зустр?ти у в?ршах Олени Марченко, але це не просто каламбур, а вироста? до р?вня ф?лософського афоризму: ?Дякую за втому ? за все в ц?лому?. Щодо другого слова з? скорочення ?ДТП? — ?Терп?ння? — сучасному читачев?, напевне, ц?каво буде побачити в поез?? модель непростих с?мейних стосунк?в: ?Так, це експанс?я емансиповано? людини у вир родини. Щоднини з вогнем ? мечем за плечем?. ?, нарешт?, трет? слово ? ?Поез?я?: вм?ння побачити св?т начебто вперше: ?Зрощене у сн?гах, як у пелюшках, сонце ? знайомся: це св?т?. 

 

   Олена працю? в Нац?ональному культурному центр? Укра?ни в Москв? ? в?дпов?да? за роботу з молоддю в цьому заклад?, який функц?ону? надзвичайно активно: там в?дбува?ться близько 400 виставок або концерт?в за р?к, тобто част?ше н?ж щодня.

 

   Олена Марченко родом з Сумсько? област?, вчилася в Н?жин?, к?лька рок?в працювала в Черн?гов?. Отже можна говорити про прямий людський вплив черн?г?всько? л?тературно? традиц?? на укра?номовну культуру Москви. Наприклад, московську л?тературну студ?ю Олена вважа? спадко?мницею л?тстуд?? Н?жинського ун?верситету.

Maslov_6[(001308)10-54-43]

Передачі


ПогодаКурси валют