Get Adobe Flash player

Ор??нтир ? розвиток м?ясного скотарства

   Про це йшлося на всеукра?нськ?й нарад? з питань особливостей ведення м’ясного скотарства, що в?дбулася на Черн?г?вщин?. М?сцем для проведення ц??? зустр?ч? були бран? чотири потужн? п?дпри?мства Борзнянського району — ?Краснос?льське молоко?, ?Агр?кор-Холдинг?, ?Укра?нська молочна компан?я? та ?Головенк?вське плюс?. Це ц?лком зрозум?ло, адже саме вони ? л?дерами тваринницько? галуз?, зокрема, по напрямку м?ясного скотарства в област?. Окр?м презентац?? господарств, що спец?ал?зуються на вирощуванн? велико? рогато? худоби, розглянуто ? шляхи подальшого розвитку галуз? тваринництва в Укра?н?.

 

   Близько семи тисяч кор?в ?нап?вукра?нок-нап?вамериканок? даватимуть молочну продукц?ю. Так? прогнози товариства ?М?лк?ленд Агро? щодо п?дпри?мства ?Краснос?льське молоко?. У Борзнянському район? гостей ? учасник?в наради з питань особливостей ведення м’ясного скотарства — зустр?ча? найб?льший за масштабами виробництва молочний комплекс Укра?ни. В?н на стад?? буд?вництва, яке плану?ться в два етапи ? передбача? запуск молочно-товарно? ферми з багатофункц?ональним комплексом: кормовою площадкою для збереження силосу та с?нажу, до?льним залом, кор?вником та адм?н?стративною буд?влею.

 

   Поважна делегац?я дал? подорожу? Борзнянським районом. Обаб?ч дороги з?явля?ться л?музин з французько? селекц?? ? м?ясна порода, яку утриму? товариство ?Агр?кор Холдинг?. Господарство нал?чу? б?льше половини м?ясного скота в Укра?н?, плануючи довести стадо до 10 тисяч. Нема р?вних товариству по к?лькост? пор?д м?ясного напрямку: ?х с?м. Переваги чотирьох ?з них делегати мають можлив?сть оц?нити, спостер?гаючи за стадами на випас?.

 

   Вл?тку ? на пасовищ?, взимку ? у прим?щеннях. В?д народження до забою худоба живе 14 м?сяц?в, щоденно набираючи близько к?лограма приросту кожна. За п?драхунками М?н?стерства охорони здоров?я, укра?нець ма? з??дати до 80 кг м?яса за р?к, з них ? 30 кг яловичини. Проте спожива? лише 8 кг, кажуть м?ясники ? б?дкаються: треба п?дн?мати р?вень споживання м?яса населення. Тод? ? товаровиробник буде зац?кавлений.

 

   Завершальним етапом екскурс?? ста? огляд стада укра?нсько? м?ясно? породи, що утриму?ться в товариств? ?Головельк?вське плюс?. П?дпри?мство входить до складу агропромислово? групи холдингового центру, що спец?ал?зу?ться на рослинництв?, тваринництв?, виробництв? м?яса, експорт? зернових культур та я?чно? продукц??.

 

   Побачене на Черн?г?вщин? св?дчить: тваринницька галузь ма? позитивну динам?ку розвитку, п?дбива? п?дсумки наради Валер?й Давиденко. Заступник м?н?стра аграрно? пол?тики та продовольства Укра?ни наголошу?: йде процес не т?льки в?дновлення старих потужностей, але й створення нових комплекс?в.

 

   З?брання, яке проходить на теренах област?, не випадкове, каже заступник голови облдержадм?н?страц?? Олександр Шанойло. За погол?в?ям велико? рогато? худоби наша область пос?да? друге м?сце в Укра?н?, адже нал?чу? 14 тисяч гол?в скота м?ясного напрямку. ? те, що бачать колеги, створювалось не сьогодн?, а протягом тривалого часу.

 

    Черн?г?вщина ? рекордсменкою по створенню до?льних зал?в. З них 38 працюючих ? десятки на стад?? реконструкц??. Область з пом?рним температурним режимом, великою к?льк?стю лук?в ? пасовищ ма? великий потенц?ал розвитку тваринницько? галуз?. Найвищ? здобутки ? найб?льшу користь принесуть саме замкнен? виробнич? цикли як у молочному, так ? м?ясному напрямках. Власна плем?нна база, власне виробництво та кормова база, а також власна переробка. Варто вивозити за меж? област? та Укра?ни не сировину, а готову продукц?ю. М?ясники згодн? у наступному: щоб розвиток тваринницько? галуз? набув б?льш масштабного значення, необх?дно ? надал? залучати ?нвестиц??. Розумно використовувати кредити, залучати ?нвестор?в, добре вивчити св?й внутр?шн?й споживчий ринок ? поступово рухатися за меж? держави.

 Klimenko_14[(000256)10-44-02]

Передачі


ПогодаКурси валют