Get Adobe Flash player

Не торгувати, а виробляти

   До цього заклика? держава п?дпри?мц?в ? гаранту? п?дтримку у вигляд? п?льгових кредит?в на розвиток власного виробництва. Нов? робоч? м?сця, п?дтримка в?тчизняного виробника, модерн?зац?я виробництв, створення умов для розвитку малого ? середнього б?знесу ? не порожн? слова, а завдання, як? поставив Президент Укра?ни перед владою на м?сцях.

 

   На Черн?г?вщин? д?? Програма розвитку п?дпри?мництва на 2013-14 роки. В?дпов?дно до ц??? програми держава нада? п?дпри?мцям ф?нансову допомогу на п?льгових умовах.

 

   Держава, на в?дм?ну в?д комерц?йних банк?в, робить п?дпри?мцям д?йсно привабливу пропозиц?ю. Але для того, щоб нею скористатися, треба пройти певну процедуру.

 

   В цьому роц? держава проф?нансувала 13 економ?чних проект?в, запропонованих п?дпри?мцями Черн?г?вщини. На ?х реал?зац?ю з обласного бюджету п?шло 1,5 млн. гривень. Вс? ц? проекти пов?язан? з розвитком власного виробництва або сферою надання послуг. Серед приклад?в назвемо н?жинський ?Метекол?. Держава вид?лила кошти на власне виробництво деф?брилятор?в для швидких.

 

   Одним з виконавц?в дано? Програми ? Рег?ональний фонд п?дтримки п?дпри?мництва по Черн?г?вськ?й област?, який окр?м ф?нансово-кредитно? д?яльност? проводить ?нформац?йно-навчальну кампан?ю. В районах област? представники фонду проводять сем?нари для п?дпри?мц?в.

 

   Ср?бнянський район великих промислових п?дпри?мств не ма?, тут розвива?ться лише с?льське господарство, проте ма? чимало молод?, готово? працювати. Враховуючи специф?ку рег?ону, на сем?нар? у Ср?бному говорили про перспективи розвитку зеленого туризму.

Levochko_16[(000153)10-24-40]

Передачі


ПогодаКурси валют